KAYIT EVRAKLARI 2017-03-31T13:55:00+00:00

KAYITTA GEREKLİ EVRAKLAR

Yurt Müdürlüğü’ne teslim edilen müracaat dosyaları ve belgeler ile ilgili gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra uygun görülen öğrencilerin kesin kayıt işlemleri yapılır. Kanun, tebliğler ile yönetmeliklere göre kayıt yapılması uygun bulunmayan müracaat sahipleri yurda kabul edilmezler ve durum, müracaat sahiplerine yazılı olarak bildirilir.

  Müracaat dilekçesi.

  Öğrenci belgesi.

  Vukuatlı nüfus kayıt örneği.

  Nüfus cüzdan fotokopisi.

  Adli sicil belgesi (Sabıka kaydı).

  3 adet vesikalık fotoğraf.

  İkametgah.

  Sağlık raporu (Yurtta kalmaya elverişli olduğunuza dair tek hekim tarafından düzenlenmiş rapor).

Call Now Button